Εταιρεία

Η InTek Business Optimization Consulting ιδρύθηκε το 2006 με βασικό άξονα δραστηριότητας την επιχειρησιακή οργάνωση μέσω της τεχνολογίας (ΙΤ), παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και προηγμένα πληροφοριακά συστήματα που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την λειτουργικότητα την θέση και το επίπεδο των μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΕ-ΜΜΕ), στις οποίες απευθύνεται.

Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αξία της εταιρείας είναι η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της σε περιοχές όπως, το Product Marketing και Marketing Communication, Business & IT Consulting, Project Management, Enterprise Resources Planning και Systems Integration.

Βασικός σκοπός μας είναι η κάλυψη όλων των φάσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής στην οργάνωση του πελάτη από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία και την συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών του διαδικασιών εφαρμόζοντας κανόνες και πρότυπα ορθής πρακτικής που προάγουν μια νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα.

Για την περαιτέρω ανάπτυξης της η InTek δημιουργεί συνεργασίες με μεγάλους κατασκευαστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αποτέλεσμα την μεταφορά τεχνογνωσίας, την πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της και την ενίσχυση της γνωσιακής της βάσης έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες με μεγάλη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της.

Όραμα μας είναι να γίνει η InTek ένας vendor καινοτόμων λύσεων "Επιχειρησιακής Τεχνολογίας" δίνοντας στην μικρή & μεσαία επιχείρηση τα εργαλεία και την εξειδίκευση που χρειάζεται ώστε να μεγιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια τους στο παγκόσμιο περιβάλλον.