Αξιοποιήστε τη δύναμη τoυ Enterprise Social Collaboration

IBM_social_business_harness_the_power
Το enterprise social collaboration έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τις επιχειρήσεις, επιτρέποντας νέα επίπεδα ταχύτητας και ευελιξίας που μπορούν να οδηγήσουν στην καινοτομία και να μεταβάλουν τη δυναμική του τρόπου αλληλεπίδρασης των ανθρώπων μεταξύ τους μέσα σε έναν οργανισμό. Το social networking έχει περιγραφεί ως ένας από τους τέσσερις πυλώνες της επόμενης κυρίαρχης πλατφόρμας πληροφορικής, μαζί με το cloud computing, το mobility και το big data analytics.

Οι οργανισμοί που έχουν επενδύσει στο enterprise social collaboration αποκομίζουν ήδη σημαντικά οφέλη. Σύμφωνα με έρευνα των 1.447 στελεχών που πραγματοποιήθηκε από το IBM Center for Applied Insights, το 72% δηλώνει ότι έχει βελτιώσει την επικοινωνία και τη συνεργασία. Το 67% επιτάχυνε την ταχύτητα με την οποία καινοτομούν. Και το 64% εισήλθε σε νέα τμήματα και αγορές.

Το enterprise social collaboration μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο σε κάθε πτυχή ενός οργανισμού. Οι εταιρείες έχουν ανακαλύψει πολλά οφέλη, όπως:

• Πώς να αποκτήσετε άμεση εικόνα για το πώς οι επιτόπιες αλλαγές σας επηρεάζουν το bottom line, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε γρήγορες αποφάσεις και να προσαρμόζεστε σε πραγματικό χρόνο
• Αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων
• Ταχύτερη ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε αυτό το white paper για να μάθετε πώς να επεκτείνετε με επιτυχία τη χρήση του social collaboration στον οργανισμό σας και να προωθήσετε έναν μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό με το IBM® Connections.

Tags: IBMVerse, IBMSmartCloudNotes, IBMFiles, IBMDocs, InstantMessaging, ConnectionsSocial, Webmeetings, ibm, businessoptimization