Επιχειρηματικό Λογισμικό

Επιχειρηματικό λογισμικό για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στην InTek διαθέτουμε μια έμπειρη και καλά καταρτισμένη ομάδα από συμβούλους και αρχιτέκτονες λύσεων πληροφορικής που σας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών προϊόντων λογισμικού και σχετικών υπηρεσιών εγκατάστασης, διαχείρισης αλλαγής η αναδόμησης του συστήματος σας, λύσεις βασισμένες σε εφαρμοσμένες πρακτικές και την γνώση της βιομηχανίας πληροφορικής.

Λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων, αποθήκης, συναλλασομένων, αγορών, πωλήσεων, αξιόγραφων, εισπράξεων-πληρωμών, για μικρές,μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Εξόρυξη, επεξεργασία και εμφάνιση δεδομένων. Δυναμικοί πίνακες στατιστικών αναφορών, πολυδιάστατες απεικονίσεις οικονομικών δεικτών,εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυϊας.

Εφαρμογές οικονομικής διαχείρισης και τήρησης λογιστηρίου, πλήρως εναρμονισμένες με τον Κ.Φ.Α.Σ. και τα Δ.Λ.Π., για επιχειρήσεις με βιβλία Β' & Γ' Κατηγορίας.

Σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και ενεργειών marketing, διαχείριση συμβάσεων,συνδρομών, σύνδεση με υπηρεσίες αποστολής email.

Καλυπτόμενοι κλάδοι και δραστηριότητες
  • Χονδρικό Εμπόριο & Διανομές
  • Αλυσίδες Λιανικής & Franchise
  • Χρώμα – Μέγεθος
  • Επιχειρήσεις Οπτικών Ειδών
  • Παραγωγή & Βιομηχανία
  • Τρόφιμα & Ποτά
  • Παροχή Υπηρεσιών
  • Οικονομικά & Λογιστικά

Additional Resources:

Aberdeen Group: A Guide for a Successful ERP Strategy in the Midmarket
A Practical Guide for Achieving Business Intelligence Excellence
AnalyticsZone by IBM – The Leading Community on Business Analytics