Υπηρεσίες

Επιχειρηματικές & Τεχνολογικές Υπηρεσίες

Η λειτουργία των επιχειρήσεων βασίζεται σήμερα σε έναν δυναμικό συνδυασμό συστημάτων και διαδικασιών Πολλές φορές η ταχύτητα και η ευελιξία με την οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στα γεγονότα μπορεί να κάνει μια μεγάλη διαφορά στην κεφαλαιοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας η την ελαχιστοποίηση στην έκθεση ενός κινδύνου. Η ικανότητα της επιχείρησης να προβλέπει και να αντιδρά σε πραγματικό χρόνο στις επιχειρησιακές προκλήσεις διασφαλίζετε κατά ένα μεγάλο βαθμό από την ετοιμότητα και την αξιοπιστία των επιχειρησιακών της συστημάτων.

Στην InTek παρέχουμε επιχειρηματικές & τεχνολογικές υπηρεσίες οι οποίες βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας, συνεισφέρουν στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας, των συστημάτων και των διαδικασιών, βοηθούν την επιχείρηση να αντιμετωπίσει με επιτυχία την μειωμένη αποδοτικότητα και την αυξανόμενη πολυπλοκότητα, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την επιχειρησιακή της συνοχή.

Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της InTek
Yιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές δημιουργήσαμε ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο συμβουλευτικών υπηρεσιών το οποίο καλύπτει τις ανάγκες τις σύγχρονης επιχείρησης. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε μπορεί να είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου έργου η μιας stand-alone υπηρεσίας και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων

Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, δημιουργία επενδυτικών προτάσεων για χρηματοδότηση από πόρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σύνταξη & παρακολούθηση προυπολογισμών, διαχείριση έργου.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που καλύπτουν όλες τις φάσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή & λειτουργία τεχνολογιών πληροφορικής στην επιχείρηση.

Οργάνωση, σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση διαφημιστικών προγραμμάτων στο διαδίκτυο μέσω emails και Google AdWords δημιουργία και ανάπτυξη παρουσίας στα social networks.

Δείτε περισσότερες υπηρεσίες αξίας για την επιχείρηση σας
Ανακαλύψτε πως με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών της InTek μπορείτε να μειώσετε δραστικά το κόστος δημοσίευσης του ισολογισμού σας.
Αποκτήστε ολοκληρωμένη & σφαιρική κάλυψη με τις τεχνικές υπηρεσίες της InTek οι οποίες αποτελούν την ιδανική λύση υποστήριξης στο σημερινό σύνθετο περιβάλλον εργασίας.